Svjetski kongres zborovođa IFCM - Altea/Španjolska 2000.