predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu

Na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu predaje kolegije Osnove vokalne tehnike i Tehnika songa (mjuziklsko pjevanje)