član Međunarodnoga savjeta Svjetskih zborskih igara

BS sudjeluje u radu međunarodnoga Savjeta na Rezoluciji za UNESCO za vrijeme održavanja
III. Zborske olimpijade u Bremenu (Njemačka), 2004. godine