BS & Vladimir Kranjčević & 'stari' Goranovci u Poreču 1988.g