INSTRUMENTALNE SKLADBE

Klavir | Harmonikaški orkestar | Mandolinski orkestar | Solo instrument | Obrade

klavir

Kirmeswalzer
1968/2003.

  Phantasie romantic
  1973/74.

  Duga
  suita - 1975. I. Kiša; II. Duga; III. Sunce

  Scherzo
  4-ručno

  Mi smo djeca od veselja
  1985/86.

  Sjećanja na djetinstvo
  suita - 9.1992. 1. Dobro jutro; 2. Učitelj govori; 3. Na toboganu; 4. Prva ljubav; 5. Lutka; 6. Stari verglaš; 7. Na biciklu; 8. Pred spavanje

  Phantasie fuer einen Freund
  9.1993.

  Boogie Boy1993.
  4-ručno

  Eye Rag
  1994.

  Pastoralna suita
  1994/2003. I. Stara hiša; II. Koza; III. Barka; IV. Tić

  Maestoso
  1994/95.

  Exspression I
  1996?

  harmonikaški orkestar

  Balkanska impresija
  1980

  Scherzo I
  1982.

  Scherzo II
  1983.

  Ben ritmico
  1983.

  Scherzo III
  1984.

  Maske - suita - 198?.
  1. Gusar i mušketir; 2. Klaun i Pierrot; 3. Monstrum i princeza; 4. Kauboj i indijanac

  Duga
  suita -1987. 1. Kiša; 2. Duga; 3. Sunce

  Microdanza
  7.3.1988.

  mandolinski orkestar

  Capriccio
  24.1.1994.

  solo instrument

  Molitva
  10.1991. violina i klavir

  obrade

  Menuet (J.S.Bach)
  1976. tamburaški orkestar

  Kaleš bre Anđo
  1981. glas i harmonikaški orkestar

VOKALNE SKLADBE

(ac = a capella)

A) SVJETOVNE

Muški zbor | Ženski zbor | Dječji zbor | Mješoviti zbor |Obrade

muški zbor - svjetovne skladbe

Vu mojoj zemlji
1983/84? duhački kvartet i čembalo

  Mi ne gremo doma
  klavir - 1984.

  Bratska pjesma
  ac/klavir - 23.10.1990.

  Život je ka more
  ac - 2.3.1991.

  Pismo bratu
  ac - 23.3.1991.

  Pošćer
  ac - 25.3.1991.

  Sidila si u mon krilu
  ac - 5.4.1991.

  Meštar Jure
  1991.

  Sadila Mare
  1991. mandoline i gitare

  Noćas bi ti pismu piva
  ac - 10.4.1991

  Bura
  ac - 13.4.1991.

  Moja Ane
  ac - 15.4.1991.

  Viruj meni
  ac - 1991/92.

  Kome si se ti obećala
  ac - 11.6.1992.

  Zaspala je divojka
  ac - 13.6. 1992.

  Nosi me
  ac - 28.6.1992.

  Briškula trešete
  ac - 1992.

  Samo jednu zemlju iman
  ac - 16.7.1992.

  Procvalo je smilje
  ac - 19.7.1992.

  Dobri moj ćaća
  21.7.1992.

  Klapa piva
  ac - 22.7.1992.

  Moj tovar
  ac - 23.7. 1992.

  Razumit će more
  ac - 24.7.1992.

  Dalmatinski diptih
  ac - 5./9.8.1992. 1. Bez riči; 2. Dalmatinski scherzo

  Mandina butiga
  ac - 8.1992.

  Dušo moja
  ac - 20.8.1992.

  Pismo dragon
  ac - 11.9.1992. mandoline i gitare

  Kantica o maloj krpici
  ac - 3.12.1992.

  Kantica o Mari
  ac - 19.11.1993.

  Kantica o pospanoj dragoj
  ac - 1996.

  Kantica o kotoli
  ac - 12.6.1996.

  Fantovska
  klavir/triangl - 30.4.1998.

  Na von zemji
  ac - 13.2.1999.

  Jubin te
  ac - 3.1999.

  Uzmi sad i mene
  ac - 9.5.1999.

  Mala Kanfanarka
  klavir - 7.5.2000.

  Muškardini
  klavir - 4.6.2004.

ženski zbor - svjetovne skladbe

  Kantica o korijeri
  ac - 1993.

  Kantica o šćapunu
  ac - 11.12.1993.

  Kantica o snu
  ac - 31.12.1996.

  U našen mistu ima jedan cvit
  ac - 18.11.1997.

  Da san tica
  ac - 7.5.1999

  Dalmatinski diptih
  ac - 1999. 1. Bez riči; 2. Dalmatinski scherzo

  Neću ja u švore
  ac - 3.2000.

dječji zbor - svjetovne skladbe

  Uspavanka za Anne
  1981.

  Moja mala kućica
  2.4.1984.

  Mi smo djeca od veselja
  1984.

  Čokolada Twist
  1984.

  Odrasti će tata mama
  1989.

  Kinder jaje
  17.5.1990.

  Dohvati mi tata mjesec
  1990.

  Brojalica o plivaču
  1990.

  Maksimirska vjeverica
  13.12.1990.

  Tratinčice
  8.2.1990.

  Dvorišta
  1991.

  Mašta
  1991.

  Dobro djelo
  25.8.1992.

  Trči trči zeko
  10.2.1993.

  Ljubav je za dvoje
  17.2.1993.

  Kakva bi trebala biti uspavanka
  2.3.1993.

  Mali pjevači
  20.6.1993.

  Miš i mačke
  1993.

  Zbog čega je tužan Pierrot
  1993/94.

  Neka ljubav i mir svijetom vladaju sad
  1994.

  Što tko
  26.4.1994.

mješoviti zbor - svjetovne skladbe

  Zemljo
  ac - 1982.

  Slavonske slike
  ac - 1982.

  Kantata o miru
  198 solisti, zbor i orkestar

  Tužno i veselo
  1984. klavir, čegrtaljka i veliki bubanj

  Gda bregi spiju
  ac

  Buna
  ac - 1985?

  Istarske slike I
  ac - 1.-4.4.1988.

  Istarske slike II
  ac - 9.6.1989.

  Rex Croatorum
  7.1.1990. kantata za soliste, zbor i orkestar

  Istarski tanac I
  ac - 30.1.1990.

  Istarske slike III
  ac - 23.11.1990.

  Kantica o vinu
  ac - 7.10.1992.

  Kantica o vijolici
  ac - 10.11.1992.

  Kantica o žutoj kući
  ac - 10.11.1992.

  Kantica o hišici
  ac - 25.11.1992.

  Kajkavske slike I
  ac - 3.7.1993.

  Kantica o magli
  ac - 15.10.1993.

  Kantica o staroj Jeli
  ac - 23.11.1993.

  Kantica o vodi
  ac - 4.5.1996.

  Ženidba
  27.6.1997. kantata za soliste, zbor i orkestar

  Priča od radića
  ac - 4.1999.

  Kantica o tri naranče
  4.5.1999.

  Istarski tanac II
  4.6.2004.

solo pjesme

  Breza
  glas i klavir - 1976.

  Fuer Anne (Za Anne)
  1981.

  Znutra
  glas i klavir - 1995.

  Tvoj mekan glas
  glas i klavir - 7.4.1997.

   

  obrade

muški zbor - svjetovna glazba

Pjesme iz Hrvatske III
ac - 6.10.1985.

ženski zbor - svjetovna glazba

Pjesme iz Hrvatske II
ac -12.9.1985. 1. 2. 3. 4.

mješoviti zbor - svjetovna glazba

Pjesme iz Hrvatske I
ac - 1984.

Pjesme iz Slovenije
ac -1985. 1.

Moj dilbere
ac - 28.2.1989. solo i zbor

Vu Zagrebu svetli gasi svetliju
24.2.1991. Splet međimurskih pjesama i plesova za folklorni zbor i tamburaški orkestar
1. Međimurski lepi dečki; 2. Baroš, oj Barica; 3. Zginula je pikuša; 4. Žena ide na gosti; 5. Zimske su nam duge noći; 6. Pod večer se šećem; 7. Mamica su štrukle pekli; 8. Došli smo vam japa dimo; 9. Falila se Jagica; 10. Raca plava po Dravi; 11. Vu Zagrebu svetli gasi svetliju; 12. Kuritari

B) DUHOVNE

Muški zbor | Ženski zbor | Dječji zbor | Mješoviti zbor | Obrade

muški zbor - duhovne skladbe

Otče naš
ac - 15.-17.1.1986.

Molitva
ac - 28.12.1997.

Missa in gloria Dei
orgulje - 24.12.2002.
1. Kyrie: 2. Gloria; 3. Credo; 4. Sanctus; 5. Agnus Dei; 5. Alleluja

ženski zbor - duhovne skladbe

Ti ča jesi na nebesi
ac - 21.6.1998.

dječji zbor - duhovne skladbe

Isuse mali
klavir/ac - 11.1987.

Kao i Ti
klavir/ac - 11.1987.

Božićna zvona
klavir/ac - 1989.

Moje malo srce
klavir/ac -1989.

Poklon
klavir/ac - 1989.

Djetešce Božje
klavir/ac - 1989.

Ove noći
klavir/ac- 1989.

Zvončićići
klavir/ac - 1989.

Božji Sin
klavir/ac - 1989.

Rodio se Spasitelj
klavir/ac -1989.

Mili Bože
orgulje - 9.7.1992.

Tvoja ljubav
orgulje - 9.4.1999.

mješoviti zbor - duhovne skladbe

Gospode
1.6.1985. zbor, bariton solo i orgulje

Božji Sin
7.9.1990. solo, zbor i orgulje

Ove noći
11.1990. solisti, zbor i orgulje

Zemljo sveta
ac - 1.11.1991.

Pivajmo Gospodinu pismu novu
1996. zbor i crkvena zvona

Missa Dalmatina
ac - 19.12.1999/02.
1. Sveta Marijo; 2. Gospodine pomiluj; 3. Slava; 4. Psalam; 5. Vjerujem 6. Darivanje; 7. Svet; 8. Oče naš; 9. Jaganjče Božje; 10. Čuvaj Bože moju dušu 11. Bogu hvala

Glagoljaška suita I
ac - 1.7.2000.
1. Veličit; 2. Raduj se Marije; 3. Otče naš

Missa votiva
2003.
1.Choral; 2.Kyrie; 3.Gloria; 4.Credo; 5.Sanctus; 6.Agnus Dei; 7.Alleluia

 

obrade

muški zbor - duhovna glazba

Nobody knows
ac - 1977/78.

Ave Maria (Ch. Gounod)
ac -1984.

Ev'ry time I feel the spirit
klavir/ac - 1984?

Go down Moses

klavir/ac - 5.6.1987.

Svim na zemlji
orgulje/ac - 9.10.1992.

Radujte se narodi

orgulje/ac - 9.10.1992.

Kirie eleison

orgulje/ac - 9.10.1992.

U to vrijeme godišta
orgulje/ac - 12.10.1992.

Narodi nam se

orgulje/ac - 13.10.1992.

Veselje ti navješćujem

orgulje/ac - 15.10.1992.

Djetešce nam se rodilo

orgulje/ac - 16.10.1992.

Oj pastiri čudo novo
orgulje/ac - 18.10.1992.

ženski zbor - duhovna glazba

Swing low
ac 1979.

Roll Jordan roll
klavir/ac - 1979/80.

Ave Maria (Ch. Gounod)

ac 1980.

We shall overcome
ac - 1981.

Djetešce nam se rodilo
ac - 9.9.1990.

mješoviti zbor - duhovna glazba

Ave Maria (Ch. Gounod)
ac/orgulje - 1979.

Swing low
ac - 1977/78.

Joshua feet the battle of Jericho
klavir -1977/78.

Roll Jordan roll
klavir/ac - 1977/78.

Go down Moses
klavir/ac - 1977/78.

My Lord what a morning
klavir - 1977/78.

We shall overcome
ac - 1982.

He's got the whole world in his hands
ac - 1982.

Eleno
ac - 1982.

Ev'ry time I feel the spirit
klavir/ac - 1983.

Pjesme iz Hrvatske I
ac - 1984.

Nobody knows
ac - 1984.

Where you there
ac - 14.11. 1985.

Standing in the need of prayer
ac - 28.11.1985.

Somebody's knocking
ac - 8.12.1985.

Svim na zemlji
orgulje/ac - 15.12.1989.

Narodi nam se
orgulje/ac - 5.1.1990.

Veselje ti navješćujem
orgulje/ac - 6.1.1990.

Oj pastiri čudo novo
orgulje/ac - 9.9.1990.

Radujte se narodi
orgulje/ac - 4.12.1990.

solo glas - duhovna glazba

Tiha noć (Stille Nacht)
16.12.1990. srednji glas i orgulje

 

GLAZBENO-SCENSKA DJELA

  Kloptoman
  1984. Mjuzikl za djecu

  Kralj i slavuj
  1987. Balet za djecu

  Plavi snijeg
  1989. glazbeni igrokaz

 

#top

ZABAVNA GLAZBA (u pripremi)