Posveta kineskih solista

 Grupa solista na kineskim tradicionalnim instrumentima iz Šangaja