Sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i umjetničkim simpozijima o glasu i glazbi

 

 

 

. Istraživanje govora - 6. znastveni skup s međunarodnim sudjelovanjem-Zagreb, 6.-8.12.2007.
Predavač s temom: Afektivnost kao metodičko sredstvo u fonopedagogiji

. 2. kongres logopeda Slovenije – Maribor, Slovenija, 2007.
Predavač s radionicom: Afektivna impostacija glasa

. Svjetska konfer. nacionalnih udruga zborovođa WACCA 06 – Buenos Aires, Argentina 2006.
Predavač s izlaganjima: 1.) Uvjeti rada i školovanja za zborovođe; 2.) Škola za zborovođe

. 7th International Voice Symposium - Salzburg, Austrija, 2006
Predavač s izlaganjem: Vokografija

. Međunarodni znanstveni skup Dani Petra Guberine - Poliklinika SUVAG, Zagreb 2006.
Predavač s izlaganjem: Psihotehnički aspekti fonopedagogije u rehabilitaciji glasa

. SloFon1 - 1st Slovene International Phonetic Conference - Ljubljana/Slovenija, 2006.
Predavač s izlaganjem: Vokografija i njena primjena u fonetici

. 6. Pan European Voice Conference - London 31.8.-3.9.2005.
Predavač s izlaganjem: Principals of Emotional Voice Posture

. V. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Istraživanje govora - Zagreb 2004.
Predavač s temom: Impostacija govornoga glasa

. VI. Internationales Voice Symposium - Salzburg/Austrija 2004.
Predavač s izlaganjem: Das psycho-technische Modell der Phonation in der Phonopädagogik

. I. kongres međunarodne udruge verbotonalne metode - Neuroznanost i verbotonalna rehabilitacija - Rim, Italija, 2003.
(slušač)

. 5. Pan European Voice Conference PEAVOC - Graz 2003.
Predavač s izlaganjem: Phonatographics and its application to vocal art, pedagogy and science

. I. Slovenski kongres logopeda - Bled/Slovenija 2003.
Predavač s izlaganjem: Psihotehnički model fonacije u fonopedagogiji

. VI. međunarodna konferencija o unapređenju kvantitativne laringoskopije i istraživanja glasa i govora (AQL) – Sveucilište u Hamburgu Klinika za fonijatriju i pedaudiologiju – Hamburg/Njemačka 2003.
(slušač)

. University of Groningen/ Faculty of Medical Sciences –Međunarodna konferencija o psihologiji i akustici pjevanja (PAS) – Groningen/Nizozemska 2002.
(slušač)

. VI. World Symposium On Choral Music - Svjetski simpozij za zborsku glazbu - Minneapolis, USA, 2002.
Dirigent uzvanik i izvođač

. HOEMU - III. Znanstveni skup Medicina umjetnosti - Zagreb 2002.
Predavač s izlaganjem: Očuvanje glasa vokalnih profesionalaca
Predavač s izlaganjem: Teoretski i praktični aspekti suvremene vokalne pedagogije

. VI. Znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima -Zagreb 2002.
Predavač s radionicom: Fonopedagoške i metodičke osnove rehabilitacije govora slušno oštećenih osoba

. IV. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Istraživanje govora - Zagreb 2001.
Predavač s izlaganjem: Vokalno-tehnički pojmovi intenzitet, dinamostezija, registar i appoggio s fenomenološkog aspekta

. II. Kongres logopeda Hrvatske - Logopedija u novom tisućljeću - Moščenička Draga 2001.
Predavač s izlaganjem: Parlografija i njena primjena u vokalnoj umjetnosti,pedagogiji i znanosti
Predavač s radionicom: Parlografija

. V. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema - Multisenzorika i govor - Zagreb 2001.
Predavač s izlaganjem: Impostacija glasa-cilj i predmet rehabilitacije govora

. Znanstveni skup Glas - Opatija 2001. g.
Predavač s izlaganjem: Parlografija i njena primjena u vokalnoj umjetnosti, pedagogiji i znanosti

. IV. International Symposium Vocal Arts, Medicine And Voice Care - Salzburg/Austrija 2000.
(slušač)

. Svjetski kongres zborovođa IFCM - Altea/Španjolska 2000.
Predavač s izlaganjem: Uvjeti rada i školovanje za zborovođe u Hrvatskoj

. Poliklinika SUVAG - Hrvatski verbotonalni dani - Zagreb 1996.
Predavač s izlaganjem: Vokalno-tehnička dijagnoza u rehabilitaciji govora slušno oštećenih osoba

. IV. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema 'Pokret i zvuk' - Zagreb 1991.
Predavač s izlaganjem: Parlografija u metodici vokalne tehnike

. II. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema - Zagreb 1985.
(slušač)