BRANKO STARC
(1954), skladatelj, dirigent, vokolog i fonopedagog. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Njegovo stvaralaštvo obuhvaća više od 180 raznih vokalnih i instrumentalnih djela. Za svoj je skladateljski rad primio nekoliko nagrada i priznanja. Kao dirigent specijalizirao se za zborsku glazbu. Radio je kao stalni ili kao gost-dirigent s više od dvadeset profesionalnih i amaterskih zborova (Akademski zbor I.G.Kovačić, Zbor HRT, Ansambl Lado, Grič i dr.). Od 1979. djeluje kao zborovođa u kazalištu Komedija u Zagrebu. Završio je također školu za učitelja govornoga glasa. Na području fonopedagogije bavi se obrazovanjem pjevača, zborovođa, glumaca, logopeda, fonetičara i retoričara kao i rehabilitacijom govora slušno oštećenih osoba.
Sudjeluje kao predavač na međunarodnim simpozijima i znastvenim skupovima o glasu u zemlji i inozemstvu. Gost predavač je na raznim fakultetima. Bavi se vokalnom teorijom te pedagoškim i istraživačkim radom na području glasa. Osnivač je međunarodnog društva Phonia i Hrvatske udruge zborovođa. Tvorac je Vokalne akademije, specijaliziranoga pedagoškoga sustava za poduku govornoga i pjevanoga glasa. Član je prosudbenih tijela međunarodnih natjecanja zborova i orkestara u Hrvatskoj i inozemstvu. Također je član Međunarodnoga vijeća Zborske olimpijade a pri Međunarodnoj federaciji za zborsku glazbu (IFCM) djeluje kao savjetnik za Hrvatsku.

MSWord verzija životopisa

! Želite li životopis ili fotografije spremiti na Vaše računalo, prvo ih otvorite !

 


 

 

Životopis / foto

Novinski članci

Kritike

 

197 Kb

713 Kb

844 Kb