član ocjenivačkih odbora na međunarodnim natjecanjima zborova i instrumentalista

Indonezija

Asian Choir Games - Jakarta 2007.

Italija

Međunarodno natjecanje zborova Isola del sole - Grado, 2004.

Japan

Nacionalno natjecanje zborova Japanske nacionalne asocijacije - Niigata, 2005.  

Kina

World Choir Games (Zborska olimpijada) - Xiamen, 2006.

Njemačka

Međunarodno zborsko natjecanje Johannes Brahms - Wernigerode, 2005.
Međunarodno zborsko natjecanje Robert Schumann - Zwickau, 2006.
Međunarodno natjecanje zborova GV HARMONIE - Pohlheim, 2006.
Međunarodno zborsko natjecanje Johannes Brahms – Wernigerode 2007.

Hrvatska

Natjecanje zborova – Zagreb 1997.
Natjecanje zborova – Zagreb 1998.
Natjecanje zborova – Zagreb 1999.
6. natjecanje pjevačkih zborova Hrvatske – Split 1999.
34. Susret hrvatskih pjevačkih zborova – Novi Vinodolski 2001.
Međunarodni susret harmonikaša – Pula 2003.
Susret hrvatskih pjevačkih zborova - Novigrad (Istra), 2004.
Hrvatski festival mandolinista IMOTA - Imotski, 2005.
Međunarodno natjecanje harmonikaških orkestara - Pula, 2005.
Večeri dalmatinske pisme – Kaštela 2006. 
Međunarodni susret harmonikaša – Pula 2007.  
40. Susret hrvatskih pjevačkih zborova – Novigrad (Istra) 2007.